Добре дошли в сайта Онлайн адвокат - BgFamilyLaw,

Създадохме нашата онлайн адвокатска кантора, водени от засилените потребности на клиентите ни - да имат бърз достъп до консултация и да получават навременна квалифицирана юридическа помощ. Ако сте българин / българка и живеете в чужбина, онлайн услугите са подходящи за Вас.

Какво представлява завещанието?

Завещанието е едностранен акт на безвъзмездно разпореждане с имущество на завещателя в полза на определено лице и поражда правни последици след смъртта на завещателя.

Read More

Какви могат да бъдат споровете, свързани с родителски права?

Родителските права и задължения възникват при раждане на дете или осиновяване. Споровете, свързани с родителските права, могат да се отнасят както до титулярството им, така и до упражняване на конкретно право.

Read More

Подготвяте уебсайт / електронен магазин?

Нашата кантора професионално ще изготви необходимите правни документи - условия за ползване, политика за лични данни и приложения.

Read More

Планирате сделка с недвижим имот или имате спорове с други съсобственици?

Може да разчитате на онлайн адвокат BgFamilyLaw, когато Ви е необходим правен съвет относно последиците на различните сделки, варианти при спорове между съсобственици, проверка на тежести и др.

Read More

КАКВО МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА БРАЧНИЯ ДОГОВОР?

С брачен договор страните могат да уредят по своя воля само имуществените си отношенията – през време на брака и в случай на евентуалното му прекратяване си. СК примерно изброява съдържанието на договора: 1. правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; 2. правата на страните върху притежаваното от тях имущество

РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, което се развива пред районния съд по постоянен адрес на съпрузите. Препоръчва се особено в случай че има деца от брака, тъй като именно в техен интерес е да се запази добрата комуникацията между родителите. Също така страните ще спестят значителни средстава и време, което ще им отнеме

error: Content is protected !!