Създадохме нашата онлайн адвокатска кантора, водени от засилените потребности на клиентите ни – да имат бърз достъп до консултация и да получават навременна квалифицирана юридическа помощ.

Ако живеете в чужбина, онлайн услугите са особено подходящи за Вас.

Ние можем да Ви съдействаме в случаите, в които е необходимо да извършвате правни действия у нас, например:

  • необходимо е признаване и допускане на изпълнение на съдебни решения или актове от ЕС или от държави, извън ЕС;

  • трябва да получите документи, свързани с актове за гражданско състояние (раждане, брак, смърт);

  • необходимо е издаване на европейско удостоверение за наследници;

  • да получите правен съвет по въпросите, свързани със семейното и наследственото право;

  • имате нужда от консултация и съдействие в процеса по придобиване или разпореждане с имот, вкл. и снабдяване с всички необходими документи за сделката;

  • да проверите историята на собствеността и тежестите на имота, ако инвестирате в недвижим имот у нас;

  • необходимо е изготвяне на общи условия и политика за защита на личните данни за Вашия уебсайт, както и приложенията към тях;

  • да Ви съдействаме за регистриране, промяна на вписани обстоятелства и прекратяване на търговци (т.нар. “фирми”) или ЮЛНЦ.

В посочените, както и в други случаи, в които имате нужда от правно съдействие, свържете се с нас на следния имейл: bgfamilylaw @ gmail . com.

error: Content is protected !!