ИЗДРЪЖКА НА ПЪЛНОЛЕТЕН

В чл.144 от Семейния кодекс е регламентирана издръжката на пълнолетни учащи се деца от родителите.

Според правилото на чл.144 СК, родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения за предвидения срок на обучение, до навършване на 20 годишна възраст при обучение в средно и при 25 години при обучение във висше учебно заведение и не могат да се издържат от доходите си или от имуществото си, и родителите могат да дават издръжката без особено затруднение.

Срокът е от навършване на 18 г., за предвидения срок на обучение до навършване на 20, респ. 25 г.

Тази издръжка не се присъжда служебно, за разлика от издръжката по чл.143 СК /на малолетни и непълнолетни деца/, а само по иск на заинтересования пълнолетен учащ.

Тя няма безусловен характер и затова трябва да се установи, че детето не може да се издържа от доходите си или от свое имущество. За да се присъди, е необходимо родителят да притежава средства за собствената си издръжка и без затруднения да отделя средства за издръжката на пълнолетния учащ.

За консултация и/или изготвяне на искова молба относно издръжка на пълнолетни учащи се деца от родителите, свържете се с нас на посочения имейл за контакт.

error: Content is protected !!