Предмет на наследственото право са този кръг от наследствени отношения, които възникват с настъпването на смъртта на едно физическо лице и водят до преминаване на неговото имущество към други лица.

Дейността на кантората включва всички въпроси от областта на наследственото право. Най-често срещани в практиката са:

error: Content is protected !!