Делба на наследство може да иска всеки сънаследник, който е приел наследството.

Делбата може да бъде доброволна и съдебна.

Доброволната делба се извършва чрез договор за доброволна делба с нотариална заверка на подписите. Друг вариант е съсобствениците да продадат имуществените права едно по едно – напр. МПС, недвижим имот и т.н., като си поделят получената цена съобразно дяловете си.

Съдебната делба е особено исково производство, което се развива в 2 фази. Всяка от тях приключва с решение – по допускане на делбата и за извършването й. Съдебната делба е добре да се предприема, само ако не е възможно да се подели имуществото доброволно.

error: Content is protected !!