Определени наследници – низходящи, родителите и преживял съпруг имат т.нар. запазена част от наследството.

Тя е различна в зависимост от броя на призованите към наследяване необходими наследници и категорията, към която спадат.

Напр. едно дете, което е единствен наследник по закон и би получило цялото наследство има запазена част 1/2 от наследството; две или повече деца имат обща запазена част от 2/3, като тя се разделя на броя им.

Преживелият съпруг има различна запазена част в зависимост от това с кой ред наследници наследява.

Всеки наследник със запазена част, който е призован към наследяване, има право да иска възстановяване на запазената си част до размера на накърняването й.

error: Content is protected !!