С отказа от наследство наследникът, който е призован към наследяване, изразява нежеланието си да приеме наследството. Отказът от наследство се извършва по определен в закона ред и може да се направи само ако наследството вече не е прието.

Приемане на наследството е едностранно изявление на наследника, с което изразява жението си да приеме наследството.

Наследвото може да бъде прието и по опис в срок и по ред, определен в закона. Една от основните последици е, че наследникът може да ограничи отговорността за задължения на наследодателя, до размера на това, което е получил в наследство.

error: Content is protected !!