Целите на адвокатска кантора „BGFamilyLaw са: да предоставя юридически консултации и процесуално представителство в областта на гражданското право, специализирана в сферата на семейното и наследственото право, сделки с недвижими имоти, учредяване, регистрации и вписване на промени на търговци и ЮЛНЦ, събиране на вземания, изготвяне на книжа, договори, пълномощни и др.

В своята дейност кантората осигурява на клиентите си: индивидуален подход, компетентност, коректност, конфиденциалност и кратки срокове на изпълнение.

Правните услуги се предоставят на нашите клиенти по имейл, като се заплащат предварително по банков път. Този вид юридическа работа има за цел да Ви улесни, като в удобно за Вас време, се свържете и получите правно съдействие от адвокат, без да се съобразявате с работното време на кантората.  

error: Content is protected !!