Онлайн услугите се извършват по имейл, като се заплащат предварително по банков път.

Изпратете запитване на следния имейл: bgfamilylaw @ gmаil . соm относно необходимата Ви правна услуга, свързана с областите, посочени в сайта.

Ще получите имейл, съдържащ потвърждение за извършване на услугата и срок за изпълнение след получаване на посочената цена за услугата по банкова сметка.

Относно цените – вж. Тарифа на услугите.

Онлайн консултации

Изготвяне на книжа и правни документи

Търговци (“фирми”), сдружения, фондации и др. ЮЛНЦ 

Сделки с недвижими имоти

Събиране на вземания

Процесуално представителство

error: Content is protected !!