Подайте заявка на посочената електронна поща за контакт за изготвяне на книжа и правни документи:

  • Пълномощни;

  • Покани за изпълнение на задължения;

  • Жалби, сигнали и др.;

  • Проекти на нотариални актове;

  • Граждански договори (предварителен договор; договор за дарение; договор за наем, договор за заем; договор за изработка; договор за поръчка; цесия и др.);

  • Търговски договори;

  • Договори по Закона за професионалното образование и обучение;

  • Условия за ползване на уебсайт / електронен магазин, общи условия за продажба на стоки и услуги от разстояние и приложения;

  • Политика за бисквитки, политика за защита на личните данни и приложения.

 

error: Content is protected !!