Ако сте изправени пред юридически проблем, първо потърсете правен съвет.

В повечето случаи навременната информация ще ви предпази от нежелани последици.

Кантората предоставя онлайн консултация по имейл, която има характер на писмена консултация. Ако е необходимо, може да се доуточняват заявените въпроси и устно чрез skype, zoom или др.  

Направете запитване на електронната поща за контакт

Ще получите имейл потвърждение за извършване на услугата и срок за изпълнение.

Обичайният срок за изпълнение – до 3 работни дни след получаване на посочената цена.

error: Content is protected !!