Онлайн кантората предлага правни услуги в областта на недвижимите имоти, както при спорове между съсобственици, така и в процеса на придобиване или разпореждане – при продажба, замяна, дарение, учредяване на ограничени вещни права и т.н.

При покупка на недвижим имот е препоръчително да се консултирате с адвокат, който не само да провери дали са защитени интересите Ви при подписване на предварителен договор, но и да извърши проверка на собствеността и тежестите на имота.

Може да разчитате на нас, когато Ви е необходим:

  • професионален правен съвет относно последиците на различните видове сделки или варианти при спорове между съсобственици, съобразно Вашия конкретен казус;

  • проверка на историята на собствеността на имота;

  • проверка на тежестите на имота;

  • изготвяне на предварителен договор и окончателен договор (проект на нотариален акт);

  • подготовка и съдействие при издаване на всички необходими документи за изповядване на сделката пред нотариус;  

  • изготвяне на договори за наем или аренда на земеделски земи.

error: Content is protected !!