При споровете между кредитори и длъжници могат да се използват извънсъдебни методи. Когато те не дадат резултат, за кредиторите остава принудителното изпълнение.

Препоръчително е първо да се събере информация за имущественото състояние на длъжника, което може да заявите на имейла за контакт.

В зависимост от конкретния казус, кредиторът може да търси защита както по реда на общия исков процес, така и по реда на заповедното производство.

Кантората оказва съдействие във всички етапи по защита правата на кредиторите при събиране на вземане, включително в процеса по принудително изпълнение.

error: Content is protected !!