Семейноправните отношения се отнасят до лица, свързани помежду си чрез брак, родство, осиновяване, както и от учредяване на настойничество и попечителство.

Дейността на кантората включва всички въпроси от областта на семейното право. Най-често срещани случаи в практиката се отнасят до:

Ние имаме опит в областта на семейното право и ще Ви помогнем да защитите както Вашите интереси, така и най-добрия интерес на детето или децата Ви. Свържете се с нас на имейла за контакт.

error: Content is protected !!