Осиновяването може да бъде 2 вида: пълно и непълно.

При пълното осиновяване се създава правна връзка, наподобяваща родствено отношение (т.е. отношения, както между роднини по произход), между осиновения, низходящите му (децата, внуците и т.н.) и осиновителя, както и с роднините на осиновителя. Юридически се прекратяват връзките на осиновения с роднините по произход.

При пълното осиновяване децата се вписват в регистър на деца за пълно осиновяване, водени от регионалните ДСП, а осиновителите – в национален регистър на осиновяващи за пълно осиновяване. В определени от закона случаи (при наличие на родствени връзки не се прилагат изискванията за вписване в регистър.

При непълното осиновяване се създават отношения, както между роднини по произход, между осиновения, низходящите му (децата, внуците и т.н.) и осиновителя. Юридически не се създават правни връзки с роднините на осиновителя и не се прекратяват връзките с роднините по произход на осиновения.

И двата вида осиновяване може да бъде прекратено от съда.

error: Content is protected !!