Произходът е биологична връзка на детето с жената, която го е родила, съответно с мъжа, от когото то е заченато. Тази биологична връзка от позицията на родителите се нарича майчинство или бащинство.

Според българския СК майката на детето е жената, която го е родила, включително и в случаите на асистирана репродукция. Затова и подобни спорове в практиката са рядкост.

Обаче спорове, свързани с произходът от бащата са често срещани.

Бащинството може да бъде установено:

  • по силата на презумпцията за бащинство – когато детето е родено по време на брака или до изтичане на 300 дни от прекратяването му, като може да се оспорва по съдебен ред;  

  • чрез припознаване на детето;

  • по съдебен ред чрез иск за установяване произход от бащата.

За правни консултации и процесуално представителство, свързани с установяване или оспорване на произход, свържете се с нас на посочения имейл за контакт

error: Content is protected !!