Родителските права и задължения възникват при раждане на дете или осиновяване. Докато живеят заедно, родителите ги упражняват съвместно.

Ние имаме опит в сферата на родителските права и ще Ви помогнем да защитите най-добрия интерес на детето или децата си.

Споровете, свързани с родителските права, могат да се отнасят както до титулярството им, така и до упражняване на конкретно право.

За правни консултации и/или процесуално представителство, във връзка с:

  • упражняване на родителските права;

  • режим на лични отношения и издръжка на детето;

  • възможностите за съвместно упражняване на родителски права (споделено родителство);

  • упражняване на конкретно право;

  • пътуване на детето в чужбина;

  • ограничаване или лишаване от родителски права,

свържете се с нас на посочения имейл за контакт.

error: Content is protected !!