ИЗДРЪЖКА НА ПЪЛНОЛЕТЕН

В чл.144 от Семейния кодекс е регламентирана издръжката на пълнолетни учащи се деца от родителите. Според правилото на чл.144 СК, родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения за предвидения срок на обучение, до навършване на 20 годишна възраст при обучение в средно и при 25 години

error: Content is protected !!