СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Нашата кантора е специализирана в сферата на семейното право и има опит при спорове, свързани с родителските права. Ние ще Ви помогнем при защитата на най-добрия интерес на детето или децата Ви. Родителските права и задължения възникват при раждане на дете или осиновяване. Докато живеят заедно, родителите ги упражняват съвместно. Споровете, свързани с родителските права,

error: Content is protected !!